Er is een groot verschil in de tarieven tussen een schenking van roerende goederen en een schenking van onroerende goederen.

1. Roerende goederen

Schenkingen van roerende goederen zijn erg populair geworden omwille van de verlaagde tarieven:

Men onderscheidt 2 tarieven : 

* het vlak tarief van 3% :

Voor schenkingen in rechte lijn, tussen echtgenoten en samenwonenden

* het vlak tarief van 7% :

Voor schenkingen aan alle andere personen

Met vlak tarief bedoelt men dat het percentage gelijk blijft, wat ook de grootte is van het bedrag van de schenking. In tegenstelling met het zogenaamd progressief tarief waarbij het percentage stijgt naarmate het bedrag hoger wordt.

1. Onroerende goederen 

Schenkingen van onroerende goederen blijven echter onderhevig aan  progressieve tarieven :

A. schenkingen in rechte lijn, of tussen echtgenoten en samenwonenden

Voor een bedrag tot 12.500,- euro :                             tarief =   3 %

Van   12.500,- euro  tot   25.000,- euro :                           tarief =   4 %

Van   25.000,- euro  tot   50.000,- euro :                           tarief =   5 %

Van   50.000,- euro  tot 100.000,- euro :                           tarief =   7 %

Van 100.000,- euro  tot 150.000,- euro :                           tarief = 10 %

Van 150.000,- euro  tot 200.000,- euro :                           tarief = 14 %

Van 200.000,- euro  tot 250.000,- euro :                           tarief = 18 %

Van 250.000,- euro  tot 500.000,- euro :                           tarief = 24 % 

Vanaf 500.000,- euro:                                                        tarief = 30 %

B. schenkingen tussen broers en zusters : 

Voor een bedrag tot 12.500,- euro :                                    tarief = 20%

Van   12.500,- euro  tot  25.000,- euro :                            tarief = 25 %

Van   25.000,- euro  tot  75.000,- euro :                            tarief = 35 %

Van   75.000,- euro tot 175.000,- euro :                            tarief = 50%

Vanaf 175.000,- euro:                                                        tarief = 65%

C. schenkingen tussen ooms, tantes, neven en nichten :

Voor een bedrag tot 12.500,- euro :                                   tarief = 25%

Van   12.500,- euro  tot  25.000,- euro :                            tarief = 30 %

Van   25.000,- euro  tot  75.000,- euro :                            tarief = 40 %

Van   75.000,- euro tot 175.000,- euro :                            tarief = 55%

Vanaf 175.000,- euro:                                                        tarief = 70%

D. schenkingen tussen alle anderen :

Voor een bedrag tot 12.500,- euro :                                    tarief = 30%

Van   12.500,- euro  tot  25.000,- euro :                            tarief = 35 %

Van   25.000,- euro  tot  75.000,- euro :                            tarief = 50 %

Van   75.000,- euro tot 175.000,- euro :                            tarief = 65%

Vanaf 175.000,- euro:                                                        tarief = 80%

 

VERLAAGD TARIEF BIJ SCHENKINGEN VAN BOUWGRONDEN

A. schenkingen in rechte lijn, of tussen echtgenoten en samenwonenden 

Voor een bedrag tot 12.500,- euro :                                  tarief =   1 %

Van   12.500,- euro  tot   25.000,- euro :                          tarief =   2 %

Van   25.000,- euro  tot   50.000,- euro :                          tarief =   3 %

Van   50.000,- euro  tot 100.000,- euro :                          tarief =   5 %

Van 100.000,- euro  tot 150.000,- euro :                          tarief =   8 %

Van 150.000,- euro  tot 200.000,- euro :                          tarief = 14 %

Van 200.000,- euro  tot 250.000,- euro :                          tarief = 18 %

Van 250.000,- euro  tot 500.000,- euro :                          tarief = 24 %

Vanaf 500.000,- euro:                                                       tarief = 30 %

B. schenkingen tussen broers en zusters :

Voor een bedrag tot 150.000,- euro :                                  tarief = 10%

Van 150.000,- euro tot 175.000,- euro :                            tarief = 50%

Vanaf 175.000,- euro:                                                        tarief = 65%

C. schenkingen tussen ooms, tantes, neven en nichten :

Voor een bedrag tot 150.000,- euro :                                 tarief = 10%

Van 150.000,- euro tot 175.000,- euro :                            tarief = 55%

Vanaf 175.000,- euro:                                                        tarief = 70%

D. schenkingen tussen alle anderen :

Voor een bedrag tot 150.000,- euro :                                 tarief = 10%

Van 150.000,- euro tot 175.000,- euro :                           tarief = 65%

Vanaf 175.000,- euro:                                                       tarief = 80%